Sunday, January 25, 2015

Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) PLC (Professional Learning Community),Pembelajaran Abad ke 21, KBAT(Kemahiran Berfikir Aras Tinggi) dan I-Think

      Pada hari Sabtu bersamaan dengan 24 haribulan Januari 2015, bertempat di Bilik Mesyuarat SK Bandar T6, guru-guru SK Bandar T6 telah menjalani Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) yang merangkumi 4 slot atau tajuk utama iaitu PLC (Professional Learning Community), Pembelajaran Abad ke 21, KBAT(Kemahiran Berfikir Aras Tinggi) dan I-Think. LDP ini telah disampaikan oleh 2 orang pegawai SIC+ PPD Kluang iaitu En Ahmad Suhardi bin Hj Abd Fatah dan Cik Annaha binti Ibrahim.

No comments:

Post a Comment